Parti 'Dolig Plant Duw a Ffrindiau

Gig ‘Dolig gyda PLANT DUW, LASTIGBAND, FFRACAS, ac Y GWYDDEL, wedi’i ddilyn gan DISGO PLANTOS DRWG tan hwyr. Mi fydd Y Gwyddel yn cychwyn y noson gyda gwasanaeth garolau ddwyieithog, yna fydd cerddoriaeth byw ffyrnig, chwaethus a dathliadol gan Ffracas, Lastigband a Plant Duw (yn lawnsio’u halbwm Tangnefedd yn y Gogledd). Bydd naws Nadoligaidd i’r holl noson, gyda discownt i’r pris mynediad am ddod mewn gwisg ffansi ‘Dolig (a gwobr am y wisg orau!), mins peis ar werth, raffl am bresanta arbennig, a Disgo ‘Dolig i’r holl blantos drwg sy’n mynnu aros fyny’n rhy hwyr. Byddwch yno, neu byddwch yn beichio.