There currently aren't any upcoming shows. Check back soon!

Date
Parti 'Dolig Plant Duw a Ffrindiau
Rascals Bar, Bangor
Note

Gig 'Dolig gyda PLANT DUW, LASTIGBAND, FFRACAS, ac Y GWYDDEL, wedi'i ddilyn gan DISGO PLANTOS DRWG tan hwyr.

Date
Gig Lawnsio Tangnefedd
The Big Top, Ten Feet Tall, Caerdydd
Note

Gyda cefnogaeth gan Argrph, Hyll ac y Gwyddel