Craen ar y Lleuad

Record Tracklist

  1. -:-- / 3:40

A dyma ni, yn 2019. Ryw 15 mlynedd ers i Plant Duw ddechra ymarfer efo’n gilydd yn nhy rhieni Myfyr.

Oes na unrhywbeth ar ol?

Mae’r band dal i garu creu a recordio cerddoriaeth, ac hyd yn oed ei chwarae’n fyw (ar brydiau). Mae gen i (Conor) un uchelgais ar ol – sef bod fy mhlant yn cael gweld Plant Duw yn chwarae ar faes yr Eisteddfod yn Llanrwst blwyddyn yma. Felly mae’n rhaid ni gario mlaen tan hynny, o leia!

Felly, dyma ein cynnig diweddaraf. Mae’n wir mae hen hen gan ydi hon – wedi ei recordio’n wreiddiol i sesiwn C2 Huw Stephens yn 2006. Ond doeddan ni erioed yn hapus iawn gyda’r canlyniad ac yn difaru colli allan ar y cyfle i ryddhau can rili da.

Dyma ni’n recordio hwn y tro hwn yn yr un sesiynau a’n albym Tangnefedd yn Stiwdio Un, Rachub, gyda Sam Durrant. Mae o wedi gwneud gwaith ysblennydd, fel arfer, ac rydan ni rili yn gwerthfawrogi y gwaith caled mae Sam yn ei wneud i ffitio o gwmpas amserlen anhrefnus band mwyaf gwasgaredig Cymru. Mae Sam yn deall y naws da ni’n trio greu ar job trac gwahanol, ma gweithio efo fo bob tro yn bleser, ac da ni erbyn hyn yn falch i’w gysidro fel cyfaill da.

Mae’r vibe yn wahanol i ganeuon Tangenefedd canys mai can sy’n sefyll ar ei phen ei hun yw hon. Fedrai ddim yn fy myw cofio’r dylanwadau, na’i chreu hi yn wreiddiol. Dwi yn meddwl mai hwn ydi un o’r tracs cynta dyma Sean yn chwarae ar amser maith yn ol, a dwi’n siwr newch chi gytuno fod y cornet yn felys iawn ar hwn.

Mae’n weddol amlwg be mae’r gan amdan. Un dyn sydd eisiau mynd i’r lleuad i helpu adeiladu’r tai yn barod am pryd mae’n rhaid i ddynol ryw gadael y Ddaear ar ol am byth. Ond ydi o’n wallgof? Neu’n arwr? Pwy a wyr beth ydi unrhywbeth, y dyddiau yma. Cewch weld y fidio fan hyn, diolch yn arbennig i Louise (fy ngwraig) am yr amynedd i ffilmio fi yn pratio o gwmpas gyda colander am fy mhen.

Mae’n rhaid i mi ddweud mai hwn ydi un o fy ngwir ffefrynnau o holl ganeuon Plant Duw – os nad fy ffefryn. Hanner ffordd trwy’r darn trwm, pan ma Myf yn hitio’r snare ddwywaith yn yr un bar – da ni yn rocio efo’n gilydd, a does na ddim byd arall yn bodoli. Heblaw am y Craen ar y Lleuad.

Enaid, Pync a Chariad i bawb xxx