Date Location Venue

Date
Parti 'Dolig Plant Duw a Ffrindiau
Rascals Bar, Bangor
Note

Gig 'Dolig gyda PLANT DUW, LASTIGBAND, FFRACAS, ac Y GWYDDEL, wedi'i ddilyn gan DISGO PLANTOS DRWG tan hwyr.